รับซื้อทองคำ รับซื้อทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง เศษทอง

ทองคำ

ผลการสำรวจได้สำรวจพฤติกรรมในการซื้อทองรูปพรรณของคนกรุงเทพฯ จากกลุ่มตัวอย่าง 297 คน โดยแยกเป็นชาย 105 คน หญิง 192 คน ผลปรากฎว่าคนกรุงเทพฯ ร้อยละ 45.1 นิยมซื้อทองจากร้านทองทั่วไปและอีกร้อยละ 42.3 นิยมซื้อทองรูปพรรณจากร้านทองแถบเยาวราช เพราะเชื่อว่าทองคำที่เยาวราชมีคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้บางกลุ่มจะนิยมซื้อเครื่องประดับทองคำตามห้างสรรพสินค้าโดยอ้างเหตุผลถึงความสะดวกสบายในการเดินทางถึงร้อยละ 11.5 ส่วนอีกร้อยละ 55.6 จะนิยมซื้อทองรูปพรรณจากร้านประจำหรือร้านทองชื่อดังและมีสัญลักษณ์ประจำร้านเป็นการรับประกันในคุณภาพของสินค้า แต่ก็มีคนอีกจำนวนร้อยละ 10.6 ไม่ยึดติดกับร้านทองใดๆ 

หาร้านรับซื้อทองคำ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 099-416-1799  Line: @rolex99 

www.รับซื้อเพชรนาฬิกา.com

 

 

Visitors: 615,971