ขายสร้อยข้อมือนาค

รหัส 1577)
ขายสร้อยข้อมือนาคมีกระบวน 1 ชิ้น

ราคา 5,500 บาท

ความยาว 17.5 ซม. (มีห่วงทดปรับลดความยาวข้อมือ 16 ซม ก็ใส่ได้ค่ะ)
น้ำหนักชั่งทั้งชิ้น 7.55 กรัม
กระพรวนดังดีปรกติค่ะ
งานสวยแข็งแรงไม่เคยขาดไม่เคยซ่อม (สินค้าพิจารณาจากภาพเป็นหลัก)

Visitors: 514,322