ขายเข็มขัดนากแท้

ขายเข็มขัดนากแท้ (หัวมังกร)

ความยาว 31 นิ้ว
ตอกโค๊ต 40% ทุกข้อ
น้ำหนัก 161.73 กรัม (10.64 บาท)
หัวเข็มขัดถึงท้ายเข็มขัด 23 ข้อ เลื่อนข้อได้คะ
ขาย 137,500 บาท

Visitors: 619,534