ขายเข็มขัดนาค50%

ขายเข็มขัดนากแท้ (พิ้งโกลด์)
จากหัวเข็มขัดความยาว 44.5 นิ้ว
ตอกโค๊ต 50% ทุกข้อพร้อมโค๊ตร้าน
น้ำหนัก 272.57 กรัม ( 17.93 บาท)
หัวเข็มขัดถึงท้ายเข็มขัด 27 ข้อ เลื่อนข้อได้คะ
ขาย 250,800 บาท

Visitors: 615,975