ขายอุบะเพชรโบราณ

จี้อุบะเพชร
ราคา 14,800 บาท
พลอยทับทิม , มรกต , เพชรซีก
ตัวเรือนทองตีทอง 18k
น้ำหนักชั่งทั้งชิ้น 5.58 กรัม

Visitors: 619,535