ทองฝรั่ง ขายได้ไหม

ทองฝรั่ง ขายได้ไหม

ทองฝรั่งเศษ , ทองไต้หวัน , ทองอเมริกา ,ทองเกาหลี , ทองคำเยอรมนี ,ทองคำอิตาลี ,ทองอินโดนิเชีย , ทองรัสเซีย ,ทองจีน ,ทองดูไบ ,ทองสวิตเซอร์แลนด์ ,ทองญี่ปุ่น,ทองอินเดีย ,ทองเนเธอร์แลนด์ , ทองลาว , ทองมาเลเชีย , ทองเวียดนาม , ทองสิงคโปร์ , ทองตุรกี ,ทองฮองก่ง ฯลฯ 

ทองฮ่องกง ทองคำ24K = ทองคำ99.99%

ทองอินโดนีเซีย ทองคำ24K = ทองคำ99.99%

ทองเกาหลี ทองคำ24k = ทองคำ99.9% ทอง99.5%

ทองอินเดีย ทองคำ24K = ทองคำ99.99%

ทองคำมาเลเชีย ทองคำ22K = ทองคำ91.70%

ทองสิงคโปร์ ทองคำ999 คือ ทองคำ99.99% ทองคำ21K , ทองคำ916 เท่ากับ 91.6% = ทองคำ21K

ทองลาว ทองคำ24K - ทองคำ23K = ทองคำ98%-ทองคำ99%

ทองจีน ทองคำ24K = ทองคำ99.0% = ทองคำ22K , ทองคำ91% = ทองคำ21K , ทองคำ75% =18K

ทองไต้หวัน ทองคำ24K = ทองคำ99.0% = ทองคำ22K , ทองคำ91% = ทองคำ21K , ทองคำ75% =18K

ทองฮ่องกง ทองคำ24K = ทองคำ99.0% = ทองคำ22K , ทองคำ91% = ทองคำ21K , ทองคำ75% =18K

ทองอิตาลี ทองคำ18k = ทองคำ75% 

ทองสวิส ทองคำ18k = ทองคำ75% 

ทองฝรั่งเศส ทองคำ18k = ทองคำ75% 

ทองญี่ปุ่น ทองคำ18k = ทองคำ75% 

ทองอเมริกา ทองคำ14K = ทองคำ58.3%

ทองสหรัฐอเมริกา ทองคำ9K = ทองคำ37.5%

ทองอินโดนีเซีย กี่เปอร์เซ็นทอง 24K = ทองคำ 99.99-100% 

ทองผสม ทองเปอร์เซ็นต์ ทองก็คือทองค่ะ ลูกค้าสามารถนำทองฝรั่ง ทองคำต่างประเทศนำมาขายกับทางร้านรับซื้อทองของเราโดยตรงได้เลยค่ะ

 โทรศัพท์ : 099-416-1799  Line: @rolex99 

 

 www.รับซื้อเพชรนาฬิกา.com

Visitors: 622,891