ขายแหวนเพชร 2.36 กะรัต

ขายแหวนเพชร 2.36 กะรัต (ของใหม่)

แถวหน้าเพชรเม็ดละ 7 ตัง 24 เม็ด รวม 1.68 กะรัต
บ่าข้างซ้ายขวารวม 32 เม็ด เฉลี่ยเม็ดละ 2 ตังถึง 2.5 ตัง รวมประมาณ 0.80 ตัง
เพชรน้ำ 98 VVS1
เพชรรวมทั้งหมด 56 เม็ด ประมาณ 2.36 กะรัต
น้ำหนักทอง 13.8 กรัม ทอง 90%
ขนาดแหวนไซน์ 64 สามารถขยายไซน์ได้คะ

ขาย 58,000 บาท

Visitors: 504,871